Stichting RoMeo (ROMEO), Rotterdam

De Stichting RoMeO is een vrijwilligersorganisatie die zorg draagt voor het historisch openbaar vervoer van Rotterdam. Sinds de RET in 1997 het initiatief nam om de beheerstichting op te richten, heeft menig medewerker er na pensionering een zinvolle vrijetijdsbesteding gevonden. Dit geldt zowel voor vervoerspersoneel als voor technici. Maar ook buiten de RET weten veel enthousiaste vrijwilligers RoMeO te vinden. Wij verwelkomen alle initiatieven en waarderen elke vorm van steun.

Route informatie

Van adres
Naar adres
Afstand route
Wij maken gebruik van cookies.