Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Valk Exclusief hotel Middelburg zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Wij respecteren uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van "het niet naleven van ons huisreglement".
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie via noodnummer 2521 en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Tussen 23:00 uur 's avonds en 07:00 uur 's ochtends dient het rustig te zijn in het gehele hotel. Geluidsoverlast wordt niet getolereerd.
 • Uitchecken is uiterlijk om 11:00 uur, met uitzondering van suites, zij mogen tot 12 uur op de kamer blijven. Na dit tijdstip zullen wij de kamer controleren.
 • In verband met de identificatieplicht dient u ten tijde van check-in een geldig identificatiebewijs te kunnen tonen van alle personen welke in het hotel verblijven. De minimale leeftijd om te verblijven in ons hotel bedraagt 25 jaar, met uitzondering van kinderen en jong volwassenen welke samen met hun ouders verblijven.
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Indien de kamer is gereserveerd voor 2 personen, dienen beide een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.
 • Roken is op de hotelkamer niet toegestaan. Indien wij constateren dat er gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275,00 aan u worden doorbelast.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften één keer in de drie dagen schoongemaakt te worden. Wenst u overdag niet gestoord te worden, overleg dan met de receptie voor een alternatief schoonmaak moment.
 • Huisdieren zijn in het gehele hotel niet toegestaan.

Huisregels Wellness

 • Om al onze gasten een fijn verblijf te garanderen in onze fitness verzoeken we u om onderstaande huisregels in acht te nemen:

 • De wellness is enkel te betreden met badslippers of blote voeten.
 • In de fitness is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Na gebruik van onze handdoeken, gelieve deze in de daarvoor bestemde wasmanden te deponeren.
 • U dient sportschoenen te dragen die alleen binnen zijn gedragen.
 • Gelieve de fitness- en cardio apparaten na gebruik schoonmaken. U kunt hiervoor de papieren tissues en het desinfectiemiddel gebruiken.
 • Roken en/of elektrische sigaretten zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan consumpties te nuttigen.
 • Storend gedrag, zowel verbaal als non-verbaal en ongewenste intimiteit, zijn niet toegestaan.
 • Betreding van fitness is geheel op eigen risico. Op diverse plaatsen hangen camera’s. Een ieder die zich in onze fitness bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Van der Valk Hotel Middelburg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, voor ontvreemding, verloren gaan of beschadigen van eigendommen van gasten.

Het is niet toegestaan om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel. Indien wel lachgas op de kamer wordt aangetroffen, wordt u per direct verzocht het hotel te verlaten.
 • De kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt zijn wij genoodzaakt €175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,00 aan u worden doorbelast.
 • Confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor €25,00 schoonmaakkosten.
 • Uw kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. Bij normaal gebruik liggen er hooguit wat snippers, kruimels, een stukje papier op de grond. Bij alle situatie die het normale gebruik overtreft rekenen wij u €25,00 schoonmaakkosten aan.
 • Op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11.00 uur. Voor ieder half uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij €25,00 in rekening.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.